Biztonság

Működésünket az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által előírt biztonsági szabályok szerint hoztuk létre és annak minden pontját szigorúan betartjuk. Ugyanezt a hozzáállást elvárjuk a szerződött partnereinktől, pilótáinktól és nem utolsó sorban utasainktól is.

Kérjük figyelmesen olvassák el az utasokra vonatkozó szabályzatot!

EASA szabályzat:

Ön hamarosan egy megosztott költségű repülést foglal.

Tájékoztatnunk kell, hogy ez azt jelenti, hogy a biztonsági szabályok kevésbé szigorúak, mint a kereskedelmi járatok esetén. Nagyobb kockázatot vállalnak, mint ha egy légitársaságnál vásárolnak jegyet, ahol folyamatos ellenőrzés alatt áll a pilóta, a légi jármű, valamint az üzemeltető is és a hatóság szigorú felügyeleti szabályai alá tartoznak, beleértve a rendőrségi és az utasbiztonsági ellenőrzést.

Ugyanakkor a kereskedelmi légi járatokkal ellentétben, a kisgépes légiközlekedés repüléseinek kockázati szintje hasonló a közúti közlekedésben tapasztalt kockázati szinttel.

Közel azonos kockázati szinttel repülhetnek, mint ahogy közúti közlekedésben utazhatnak, a terror kockázati szint minimális.

A repülés egy magánszemélyek által megosztott költségű repülés, így a repülés közvetlen költségeit a repülőgépen tartózkodó valamennyi személy között – a pilótát is beleértve – meg kell osztani.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiközlekedési Hatóság megosztott költségű repülésekkel kapcsolatos állásfoglalása alapján hasonló tevékenység csak magánszemélyként működtethető.

Az állásfoglalásban szereplő összes szabályt kivétel nélkül betartjuk, azaz működésünket mi is magánszemélyként végezzük, így számlázási igényüket nem tudjuk kielégíteni.

Pilóták magatartási kódexe:

 1. A pilóta a “parancsnok” felelős személy a fedélzeten

A pilóta az egyetlen, aki képes döntést hozni a repülésről és a repülőgépről.
Más személyek jelenléte a fedélzeten semmilyen módon nem terheli a pilótát a repülés megszervezésével kapcsolatban, mert ő az egyetlen, aki tudja biztonságosan repülni a repülőgépet. Az utast bármely okból bármikor tájékoztatni kell a járat törlésének lehetőségéről.

 1. A pilótának alkalmazkodnia kell az időjárási jelenségekhez

A rossz időjárás a balesetek vezető oka a nem kereskedelmi célú általános repülések esetén, könnyű repülőgépekkel.
Az időjárási viszonyok gyorsan megváltozhatnak, így a pilóta visszavonhatja a járatot.
A tényleges repülést megelőző napon a pilóta tájékoztatja az utast az időjárási előre jelzésről a járat megvalósíthatóságáról.
Az utas jelenléte a repülés napján és a repüléssel kapcsolatos elvárásai nem akadályozhatják a pilótát, hogy visszavonja a tervezett repülést.

 1. A pilóta utasíthatja az utasokat a fedélzeten

A pilóta bármilyen okból (biztonsági vagy működési) és indoklás nélkül bármikor utasíthatja az utasokat.

 1. A megosztásra kerülő repülési költségek összege csak a tervezett repüléssel összefüggésben keletkezhet

Az EU biztonsági szabályozás csak akkor engedi meg a repüléssel összefüggő költségek megosztását magánszemélyek között, ahol a közvetlen költségek (pl. A felmerült közvetlen költségek vonatkozásában, mint például üzemanyag, repülőtéri díjak, bérleti díjak… ) minden résztvevő fél, köztük a pilóta között megoszlik.
A közös repülések nem lehetnek nyereségesek.
Ha egy repülés nem az EU biztonsági szabályainak megfelelően megosztott költségű repülés, akkor a repülés kereskedelmi járatnak minősül, és a kereskedelmi repülésre vonatkozó légijog szabályai érvényesek.

 1. A pilóta tájékoztatja az utast a repülőgép típusáról, amellyel közösen repül

A repülés előtt a pilótának mindig jeleznie kell a közös költségű repüléshez használt repülőgépek típusát. Minden alkalommal, amikor a repülőgép típusa és a repülőgép modellje megváltozik, a pilóta tájékoztatja az utast az ilyen változásról.

 1. A pilóta felel az utasainak biztosításáért és biztonságáért

A megosztott költségű repülést a pilóta kizárólagos felelőssége mellett, a nem kereskedelmi célú
repülésekre vonatkozó, a könnyű légi járművekről szóló szabályok szerint végezhető.
A pilóta feladata, illetve felelőssége továbbá biztosítani, hogy az utasokkal való repülések esetén az utasok is biztosítva legyenek.

 1. A pilóta tájékoztatja az utasokat, hogy a fedélzeten nem állnak rendelkezésre a következők: mosdó, büfé.

Utasok magatartási kódexe:

1. Az utasnak tiszteletben kell tartania a pilóta utasításait

Fontos megérteni, hogy a pilóta az egyetlen felelős személy “parancsnok”, aki döntést hozhat a repülőgépről és a repüléséről. Indulás előtt bármikor dönthet a tervezett repülés visszavonásáról. A repülés során az utasoknak tartózkodniuk kell a pilóta döntései felett tett észrevételek megfogalmazásától, és kerülniük kell a pilóta utasításainak figyelmen kívül hagyását.

2. Az utasnak tiszteletben kell tartania a pilóta időjárási veszélyekkel kapcsolatos döntéseit

A magán pilótaképzés során a pilóták tanultak az időjárási körülményekről és az időjárás változás, romlás következményeiről. A képzés részeként a legtöbb pilóta csak a Visual Flight Rules (VFR) keretében repülhet. Egyes pilóták rendelkezhetnek műszeres repülési szabályok (IFR), és IFR feltételek mellett repülhetnek. Mindenesetre tiszteletben kell tartani a VFR és az IFR pilóták repülési döntéseit, a tervezett repülés elhalasztását vagy annak törlését. Az utas nem utasíthatja a pilótát, ha másképp dönt, és ezzel veszélyeztetné az utas és a pilóta életét, testi épségét.

3. Az utasnak tiszteletben kell tartania a poggyász maximális súlyát

A könnyű légi jármű, amelyen a tervezett repülést közösen hajtják végre, nagyon érzékeny a súlyváltozásokra. A pilóta figyelembe veszi a bejelentett utasok és azok csomagjainak súlyát, hogy ismerje a légi jármű súlypontját. Ezért kötelező az utasok számára, hogy tiszteletben tartsák a pilóta által megengedett legnagyobb súlyt a repülőgépen, és ne mozgassák csomagjaikat a repülés során. Mindezen okok miatt az utasnak pontosan meg kell jelölnie az indulás előtti súlyát, és tájékoztatnia kell a pilótát, ha változik.

4. Az utas nem vehet fel illegális vagy kockázatos termékeket

Az utasoknak soha nem szabad illegális vagy kockázatos/veszélyes termékeket szállítaniuk magukkal. Ha az utasnak kétségei vannak a szállított áru veszélyességével kapcsolatosan, tájékoztatnia kell a pilótát és közösen ellenőrizzék, hogy a közös repülés ez esetben lehetséges-e. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas táskáját, és megtagadhatja a fedélzeten való elhelyezésüket. Ha az utas veszélyes/tiltott árut birtokol, akkor meg kell tagadni a fedélzetre való belépést.

5. Az utas mindig időben érkezzen a repülőtérre

A repülés megtervezésénél a pilóta figyelembe veszi az indulás és érkezés várható idejét és az időjárási jelenségeket. Ezért fontos, hogy a pilóta időben felszálljon. Abban az esetben, ha az utas nem biztos az érkezési időben a találkozási ponton, tájékoztatnia kell a pilótát.

6. Az utas törölheti repülési szándékait

Az utas a repülés megkezdése előtt maximum fél órával még törölheti repülési szándékát, ellenkező esetben a felmerült költségek rá eső részét köteles megtéríteni.

7. Az utasnak tiszteletben kell tartania a biztonsági előírásokat

 • Az utasoknak meg kell felelniük a következő alapvető biztonsági elvárásoknak:
 • Nem dohányozhat repülés közben
 • Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a repülés biztonságát befolyásoló eszközöket, amelyek balesethez vezethetnek.
 • Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta a repüléssel, beleértve fel és leszállás-al kapcsolatosan rádióforgalmazást folytat.
 • Az utas soha ne érintse meg az ajtót, amíg arra a pilóta nem kérte.
 • Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagok fogyasztásától (ideértve az alkoholt, kábítószert a repülés előtt és alatt).
 • Az utasok tegyen óvintézkedéseket, mert nincs WC a fedélzeten.

Biztonsági szabályok

 • Az utasok kötelesek betartani a következő alapvető biztonsági alapelveket:
 • A repülés alatt ne dohányozzanak, ha a pilóta erre kéri őket
 • Az utasok sohasem érhetnek hozzá a készülékekhez és iránytó eszközökhöz, mivel ez balesethez vezethet
 • Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta a rádiót használja, vagy a felszállás és landolás alatt. Az utasok nem érhetnek hozzá az ajtó zárjához, ha a pilóta erre nem kérte őket
 • A repülés előtt vagy alatt az utasok nem használhatnak pszichoaktív anyagokat, beleértve az alkoholt és kábítószert.

Az utasnak tudomásul kell vennie a magatartási szabályzatot.

Tovább az adatkezelésre.

Biztonság

Működésünket az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által előírt biztonsági szabályok szerint hoztuk létre és annak minden pontját szigorúan betartjuk. Ugyanezt a hozzáállást elvárjuk a szerződött partnereinktől, pilótáinktól és nem utolsó sorban utasainktól is.

Kérjük figyelmesen olvassák el az utasokra vonatkozó szabályzatot!